A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Indie - Amritsar - Průvodce

Hlavní město státu Pandžáb a zároveň hlavní a nejsvatější město všech sikhů bylo založeno v roce 1577 čtvrtým sikhským guru Ram Das. Na indické poměry je to poměrně malé a klidné město.
Leží cca 26 km od hraničního přechodu mezi Indií a Pákistánem, kde můžete každý večer vidět výměnu stráží. Zlatý chrám

Zlatý chrám

* Muzeum
* Šíšmahal
* Hari mandir
* Stromová svatyně

Chrámový komplex je městem ve městě. Po architektonické stránce představuje téměř ideální spojení islámského a hinduistického slohu. Kupole chrámu je pokryta zlatem a interiéry jsou dokladem dokonalého mistrovství umělců tehdejší doby.

Muzeum

Hlavní brána chrámu je dnes využívána jako Hlavní sikhské muzeum. Pečuje o sbírky rukopisů, zbraní a dalších artefaktů, které dokládají vývoj sikhismu.

Šíšmahal

Šíšmahal je zrcadlový sál v horním patře. Jeho strop je pozoruhodně zakřivený. Na zametání podlahy se dodnes požívá speciální koště vyrobené z pavích per.

Hari mandir

Tento tříposchoďový chrám je nejposvátnějším místem sikhů. Přes den je v něm - na „božím trůnu“ pod baldachýnem, který je osázen drahokamy - uložena posvátná kniha Guru Granth Sáhib

Stromová svatyně

Pokud věříte na zázraky, pak navštivte Stromovou svatyni, která má údajně zázračnou moc vyléčit všechny neduhy.

Vagah

Necelých 9 kilometrů od Amritsaru můžete vidět výměnu stráží na obou stranách hranice. Každý večer strážci v nádherných uniformách spouští vlajku. Jejich pohyby jsou tak sehrané, že máte pocit zrcadlového obrazu. Tuto show každý den sleduje velké množství diváků z obou států.

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11

Oblíbené hotely

další hotely

Články odjinud