A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Indie - Hampi - Průvodce

Hampi je další z památek zapsaných na seznamu Unesco. Funkční Vírupakšův chrám, Královské centrum, Plošina Mahánavami, Královniny lázně, Lotus Mahal, Sloní stáje, Schodovitá nádrž, Chrám Vitthala, Bazar Street, Královy váhy, Zbytky mostu přes řeku

Pozůstatky starobylého hinduistického království Vijayanagar (město Vítězství) najdete v blízkosti vesničky Hampi.

Neskutečná přírodní scenérie v kombinaci s rozvalinami a pozůstatky starých staveb ve vás zanechá nezapomenutelnou vzpomínku.

Harihara založil toto královské město v roce 1336. Více než dvě století bylo toto město sídlem tří generací hinduistických panovníků a až do doby, než padlo do rukou muslimským dobyvatelům, bylo jedním z nejvýznamnějších oblastí jižní Indie.

Celou oblast Hampi pohodlně projedete s motorovým rikšou, který vám podá i zasvěcený výklad o památkách. Můžete si zde půjčit i kolo, ale protože celé okolí je kopcovité, počítejte s tím, že takovýto výlet bude fyzicky velice náročný.

Vesnička Hampi se stala výchozím turistickým bodem pro celou oblast a tak tu uvidíte víc cizinců než místních obyvatel. Před Vírupakšovým chrámem je po celý den živé tržiště, kde seženete prakticky cokoliv. Do některých objektů se platí samostatné vstupné, ale většina památek je přístupná zdarma. Pro návštěvu Hampi si rezervujte minimálně jeden den, ale lépe dva, protože oblast je natolik rozsáhlá, že v jednom dnu nemůžete obsáhnout všechny pamětihodnosti.

Funkční Vírupakšův chrám

Přímo v Hampi je Vírupakšův chrám, zasvěcený bohyni Pampé a jejímu druhu Šivovi. Devítipatrová Gópura (hlavní věž) se tyčí do výše 50 m a je dominantou celému okolí (zde se platí vstupné). Je to jediný chrám, který dodnes slouží ke svému účelu. Nejprve od nás požadoval hlídač 5 dolarů, ale protože bylo pozdní odpoledne, usmlouvali jsme to na 3) Hlavní věž chrámu je celá pokryta reliéfy s výjevy ze života božstev i obyčejných lidí.

Navštěva Hampi je výletem do minulosti. Turisty nejnavštěvovanější památky se nachází v Královském a Svatém centru.

Královské centrum

Jádro centra tvoří úchvatný chrám Hazar Rama vybudovaný v 15. století. Vnější zdi jsou pokryty reliéfy, které znázorňují obřady a epizody z Rámájany. V okolí chrámu najdete mnoho zbytků různých paláců, lázní a dalších světských staveb. Můžete zde vystoupit na vyhlídku, odkud přehlédnete celé královské centrum.

Plošina Mahánavami

Během slavností Mahánavami tuto plošinu využívali králové
k jejímu sledování. Velkolepý průvod v čele s královským slonem nesoucím vyobrazení bohyně připomíná její vítězství nad buvolím démonem. Plošina byla též využívána při předválečných obřadech, které měly zajistit vítězství.

Královniny lázně

Tato budova je zvenčí jednoduchá a nenápadná musela být v době své slávy jednou z nejkrásnějších staveb v královském centru. Najdete v ní romantické balkony, fontány a stín poskytující chodby. O to více však vnímáte zchátralost a pravděpodobně i nedostatek peněz, který by tuto památku pomohl zachránit.

Lotus Mahal

Můžeme se jen domnívat, že tato dvouposchoďová budova sloužila jako poradní síň krále. Architektonicky představuje tento objekt velmi hezky sladěnou směsici islámské a hinduistické architektury. Můžete si ho prohlédnout jen zvenčí, dovnitř je přístup zakázán.

Sloní stáje

Monumentálně působící budova s jedenácti místnostmi, ve které byli kdysi ustájeni královští sloni. Každý slon měl svou vlastní kóji.

Schodovitá nádrž

Tato malá stupňovitá vodní nádrž s mnoha schody působí dojmem kubistické stavby. Byla součástí vodního systému, který zásoboval vodou královské centrum.

Chrám Vitthala

Nejokázalejší a také nejkrásnější ze všech náboženských památek v Hampi. Chrám je zasvěcen Vitthalovi, inkarnaci boha *Višnua Ochránce*. V tomto chrámu naleznete i tzv. hudební sloupy, které při poklepání znějí. Každý sloup má svůj specifický zvuk.
Na nádvoří chrámu stojí malá kamenná svatyně, vystavěná ve tvaru vozu a zasvěcená bohu Garudovi. V tomto chrámu naleznete i tzv. hudební sloupy, které při poklepání znějí. Každý sloup má svůj specifický zvuk.

Bazar Street

Vede před chrámem Vittala a pochází převážně ze 16. a 17. století. Dnes z ní zbyly jen sloupy, ale můžete si představit, jak rušný život tu kdysi panoval.

Královy váhy

Poblíž chrámu Vitthala najdete také královy váhy, Tady byl panovník vyvažován obilím nebo zlatem, které se pak rozdalo chudým

Zbytky mostu přes řeku

Přes řeku Thunbaghadru vedl kdysi most. Jeho zbytky můžete ještě vidět. Tuto překrásnou vyhlídku si nenechte ujít.

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
REKLAMA

Články odjinud