A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Indie - Karnátaka - Průvodce

Dalším často navštěvovaným státem je Karnátaka. Dakšinské plošiny poseté balvany neuvěřitelné velikosti a poskládané tak, že odporují veškerým fyzikálním zákonům, jsou vskutku úchvatnou podívanou. Připočteme-li k tomu velkolepé stavby v Hampi a hinduistické chrámy v Badámí, které jsou nejstarší v jižní Indii, nemůžeme než užasnout nad mnohotvárností indické krajiny a architektury. Město Belúr, Město Gókarna, Město Béngalúru

Karnátaka se rozprostírá na západním pobřeží Indie směrem od Arabského zálivu do vnitrozemí. Protíná ji pohoří Západního Ghátu.

Hampi

* Historie města
* Kamenné království
* Vírupakšův chrám * Věž Gópura
* Královský palác
* Mahanavami Dibba
* Královniny lázně
* Lotus Mahal * Sloní stáje
* Schodovitá nádrž
* Chrám Vitthala
* Bazar Street
* Královy váhy
* Ruiny mostu

Minulost a současnost

Město bylo založeno roku 1336 Hariharou a roku 1565 padlo do rukou muslimům. Od té doby začala jeho sláva upadat a město chátralo.

Dnes se Hampi stalo výchozím turistickým bodem pro celou oblast, a tak tu uvidíte víc cizinců než místních obyvatel. Celou oblast Hampi pohodlně projedete s motorovým rikšou, jehož řidič vám podá zasvěcený výklad o památkách.

Pro návštěvu Hampi si rezervujte minimálně jeden den, ale lépe dva, protože oblast je natolik rozsáhlá, že v jednom dnu nemůžete obsáhnout všechny pamětihodnosti.

Kamenné království

Hampi je další z indických památek zapsaných na seznamu UNESCO. Neskutečná přírodní scenérie v kombinaci s rozvalinami a pozůstatky starých staveb ve vás zanechá nezapomenutelnou vzpomínku.

Ruiny zbylé z někdejšího největšího hinduistického království Vijayanagar (město Vítězství) se nacházejí v blízkosti Hampi a jsou považovány za jedno z nejpřitažlivějších míst jižní Indie.

Navštěva Hampi je výletem do minulosti. Většina nejznámějších budov a ruin se nachází ve dvou oblastech – Královském centru a Svatém centru. Královské centrum se nachází v jihozápadní části a Svaté centrum na severním okraji města podél svaté řeky Tungabhadra.

Vírupakšův chrám

Přímo v Hampi je Vírupakšův chrám, zasvěcený bohyni Pampé a jejímu druhu Šivovi. Před Vírupakšovým chrámem je po celý den živé tržiště, kde seženete prakticky cokoliv. Do některých objektů se platí samostatné vstupné, ale většina památek je přístupná zdarma.

Věž Gópura

Devítipatrová Gópura (hlavní věž) se tyčí do výše 50 m a je dominantou celého okolí. Hlavní věž chrámu je celá pokryta reliéfy s výjevy z života božstev i obyčejných lidí. Je to jediný chrám, který dodnes slouží ke svému účelu. (Platí se zde vstupné. Nejprve požadoval hlídač 5 dolarů, ale protože bylo pozdní odpoledne, usmlouvali jsme to na tři.)

Královský palác

Královský palác je největší uzavřená oblast s mnoha terasami a podzemními komnatami. Monumentálně působí zdvojené obranné zdi.

Mahanavami Dibba

Kdysi honosné místo, kde král sedící na zdobeném trůnu pozoroval procesí. Terasa je pokryta postavami koní, vojáků a výjevy z prostého vesnického života.

Královniny lázně

Tato budova, zvenčí prostá, ukrývá nádherný interiér s chodbami, balkony, fontánami a nádvořími. Na všem je však vidět zchátralost a pravděpodobně i nedostatek peněz, který by tuto památku pomohly zachránit.

Lotus Mahal

Dvoupatrová stavba s otevřenými pavilony a balkony je příkladem elegantního propojení hinduistických a muslimských stylů architektury. Chrám dostal název podle oblouků, které připomínají květ lotosu otvírajícího se slunci. Můžete si ho prohlédnout jen zvenčí, dovnitř je přístup zakázán.

Sloní stáje

Sloní stáje jsou velice impozantní rozlehlá stavba s arkádovitými vstupy, která byla kdysi domovem královských slonů. Každý slon měl svou vlastní kóji.

Schodovitá nádrž

Stupňovitá vodní nádrž byla kdysi součástí královského komplexu a rozsáhlého systému, který přiváděl vodu do královské enklávy.

Chrám Vitthala

Nejzachovalejší a nejkrásnější chrám, chlouba Hampi s nádherným kamenným vozem stojícím na nádvoří. Vůz patří bohu Garudovi a prý je schopen jízdy. V tomto chrámu naleznete i tzv. hudební sloupy, které při poklepání znějí. Každý sloup má svůj specifický zvuk.

Bazar Street

Bazar Street vede před chrámem Vitthala a pochází převážně ze 16. a 17. století. Dnes z ní zbyly jen sloupy, ale můžete si představit, jak rušný život tu kdysi panoval.

Královy váhy

Poblíž chrámu Vitthala najdete také královy váhy. Tady byl panovník vyvažován obilím nebo zlatem, které se pak rozdalo chudým.

Zbytky mostu přes řeku

Přes řeku Thunbaghadru vedl kdysi most. Jeho zbytky můžete ještě vidět. Tuto překrásnou vyhlídku si nenechte ujít.

Město Belúr

Čennakéšavův chrám v Beluru je jedním ze skvostů jihoindické architektury. Na prostorném nádvoří, obklopen vedlejšími svatyněmi je hlavní chrám, svatyně hvězdicového půdorysu. Povrch tohoto chrámu je ze šedavé břidlice a je bohatě pokryt reliéfy. Po stranách vchodu uvidíte postavy strážců chrámu.

Město Gókarna

Město má nádhernou polohu na břehu Arabského moře a stalo se vyhledávaným místem turistů. Město samo je významným centrem sanskrtské vzdělanosti.

Turisty však více než památky přitahují do Gókarny pláže rozkládající se mezi Gókarnou a Karvárem, dalším přímořským městem vzdáleným zhruba 60 km severně.

Pláže

Jižně od Gókarny můžete navštívit pláže Half Moon a Paradise.
Na pláže v okolí Gókarny dosud nepronikl turistický ruch tak silně, jako do státu Goa , a tak si můžete užívat klidu. Základní jídlo a přístřeší vám nabídnou v některé z četných rybářských vesniček.

Ve státě Karnátaka leží také město Béngalúru.

Pohled na Hampi od řeky (nahrál: admin)
Pohled na Hampi od řeky
Královniny lázně (nahrál: admin)
Královniny lázně
Lotus Mahal (nahrál: admin)
Lotus Mahal
Sloní stáje (nahrál: admin)
Sloní stáje
Vodní nádrž (nahrál: admin)
Vodní nádrž
Chrám Vittala (nahrál: admin)
Chrám Vittala
Hudební sloupy v chrámu Vittala (nahrál: admin)
Hudební sloupy v chrámu Vittala
Bazar Street (nahrál: admin)
Bazar Street
Ruiny mostu v Hampi (nahrál: admin)
Ruiny mostu v Hampi

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11

Články odjinud