A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Indie - Khajuraho - Průvodce

Khajuraho bezpochyby patří k jednomu z nejnavštěvovanějších míst v Indii. Toto unikátní seskupení chrámů je zapsáno mezi kulturními památkami UNESCO. Na stěnách všech 22 zachovaných chrámů, s výjimkou jednoho, najedete erotické výjevy. Původ chrámů, Jižní, Západní, Východní chrámy

Původ chrámů

Mezi roky 950 a 1050 postavili Chandelové, kteří tehdy opanovali střední Indii, v Khajurahu celkem 85 chrámů, z nichž se dodnes zachovalo 22. Odlehlost tohoto území přispěla k tomu, že se z velké části vyhnuly ničení Mughalů .

Chrámy jsou rozděleny do tří skupin - západní, východní a jižní.

Jižní chrámy

Jižní chrámy se nejvíce rozpadly vlivem počasí, takže se ani nenavštěvují. Jediným významným chrámem je zde Čatubhužův chrám, postavený kolem roku 1090. Je to jediný významný chrám v Khajurahu, na kterém nenajdete erotické výjevy.

Západní chrámy

* Chrám Kndárijá Mahévy
* Chrám Lakšmanův a Višvanáthúv
* Chrám Mátangéšvary

Chrám Kandárijá Mahévy

Nejpůsobivějším a největším chrámem západní skupiny chrámů je chrám Kandárijá Mahévy, který představuje vrchol severoindického chrámového umění a architektury. Stavba vás nadchne dokonalou kompozicí a skvostnou sochařskou výzdobou.

Hlavní věž se tyčí do výšky 30 metrů a 84 menších věžiček ji doplňuje. Na diváka má působit pohled na tento chrám stejně silně, jako pohled na horské pásmo – horu Kailásu, která byla Šivovým příbytkem. Pro návštěvníky chrámu jsou však nejpřitažlivější erotické reliéfy. Největší jsou k vidění na severní a jižní straně chrámu. Názory na jejich význam jsou rozdílné. Jedni tvrdí, že jde o návod k milostným hrátkám, jiní, že jde o oslavu sňatku Šivy a Párvatí.

Celý chrám pokrývá více než 800 skulptur znázorňujících tanečnice, bohyně, zvířata i válečníky.

Chrám Lakšmanův a Višvanáthúv

Dalšími chrámy této části jsou pak chrám Lakšmanův a Višvanáthúv. Oba jsou podobné svou architekturou i výzdobou chrámu Kandárijá Mahadévy, ale přestojsou jiné. Naproti Lakšmanově chrámu stojí za povšimnutí pavilon s překrásnou sochou kance z leštěného kamene – Višnovy inkarnace.

Chrám Mátangéšvary

Dodnes je k modlitbám používán chrám Mátangéšvary. Tento chrám má velice strohý interiér.

Východní skupina chrámů

Z této skupiny staveb je nejpozoruhodnější džinistický chrám Páršvanáthy, který vznikl kolem roku 950 n. l. Na jeho jižní fasádě uvidíte dvě překrásné sochy apsar – nebeských tanečnic, třetí apsara je na fasádě severní.

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
REKLAMA

Články odjinud