A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Indie - Průvodce

Kořeny tance, hudby i divadla sahají hluboko do historie a jsou neodmyslitelně spojeny s náboženstvím. Filmové dějiny jsou mnohem kratší, přesto od natočení prvního filmu na počátku 20. století jich v indické továrně na sny Bollywoodu vzniklo přes 40 tisíc. Školství

Tanec

Odisi je pravděpodobně nejstarší klasickou formou tance, která původně vznikla jako chrámové umění. Postupem času se rozšířila i mimo chrámy a provozovala se i na královských dvorech.

Hudba

Stejně tak i klasická hudba byla prováděna nejprve v chrámech. Její klasická forma má v současnosti jen malý počet příznivců.

Lidé dávají přednost její lidové formě hrané při oslavách a obřadech. Díky míšení vlivů východní a západní hudby vznikl v Indii nový druh hudby. Populární hudba se prostřednictvím bollywoodských filmů dostává i do nejzapadlejších koutů Indie.

Divadlo

Nejstarší formou klasického divadla je sanskrtské divadlo. Dělilo se stejně jako tanec na představení pro bohy a na představení určená pro pobavení lidu.

Po roce 1 000 byl tento typ divadla nahrazen divadlem lidovým a dnes přežívá jen v sanskrtském divadelním stylu v Kérale. Lidové divadlo čerpá z védských eposů, ale často poukazuje i na aktuální společenské a politické problémy.

Filmy

* Bollywood
* Umělecké filmy

Indický filmový průmysl vznikl v roce 1897, kdy byl v Kalkatě promítnut první film Panorama of Calcutta. První celovečerní film vznikl však až v roce 1913. Od té doby se v Indii natočilo více než 40 tisíc celovečerních filmů. Indický filmový průmysl je největší na světě. Továrna na sny Bollywood je v Mumbaji . Další centra na výrobu filmů jsou v Haidrabádu a Chennai .

Bollywood -- filmy o neskutečném životě

Klasický indický film bude asi znamenat pro Evropana kulturní šok. Trvá zhruba tři hodiny a je v něm skutečně všechno. Romantika, tanec, písně, únosy, vraždy, automobilové honičky a vyhraněně kladní a záporní hrdinové. Všechno je natočeno s nezměrnou vitalitou, herci „přehrávají“ až děsivě své výstupy, ale Indové to milují. Filmy prakticky nemají žádný obsah a jsou jen smíchaninou iluzí a představ, které se v běžném životě nemohou nikdy stát.

V indických filmech vyrobených pro místní trh prakticky neuvidíte žádné erotické scény, protože filmy podléhají cenzuře. Zakuklená erotika však do nich prolíná třeba ve scénách, kdy se hrdinka svíjí při hudbě v dešti a promočené sárí jí obepíná tělo.

Filmy o skutečném životě Indů

Můžete však vidět i jiné filmy – filmy umělecké. Ty velice přesně zobrazují indickou realitu a jejich náměty jsou skutečným odrazem života Indů. Získávají sice ceny na mezinárodních filmových festivalech, ale ve své zemi nejsou oblíbené a ani příliš navštěvované.

Školství v Indii

Podle indické ústavy je vzdělání povinné a bezplatné, ale do škol jsou zapsány jen asi dvě třetiny dětí. Mnohé z nich však školu nenavštěvují. Zvláště ve venkovských oblastech školu neukončí ani polovina ze zapsaných studentů.

Poměrně vysoká negramotnost

Přes veškerou snahu indické vlády je zde stále vysoké procento negramotnosti. Stále přetrvává vysoká negramotnost žen a tato skutečnost je v přímé souvislosti s postavením ženy v indické společnosti. Viz Manželství jako obchod , Ženy v Indii

Je však důležité podotknout, že značná část obyvatelstva hovoří dobře anglicky.

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
Další informace
REKLAMA

Články odjinud