A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Indie - Průvodce

Indická společnost je sepjata s náboženstvím tak úzce, že se stalo neodmyslitelnou součástí každodenního života. Hlavním indickým náboženstvím je hinduismus, jehož kořeny sahají před rok 1 000 př. n. l. V Indii se praktikují ale i další náboženství: Islám, Sikhismus, Buddhismus, Džinismus, Zarathustrismus

Hinduismus

* Brahman
* Reinkarnace a kastrovní systém
* Číslo sedm

Hinduismus nelze definovat. Nemá svého zakladatele ani ústředního boha ani hierarchii. Hinduistou se člověk nestává, ale rodí. V pravém smyslu slova to není náboženství, ale způsob žití.

Brahman

Hindové věří v Brahman. Brahman je věčné a nekonečné, vše co existuje. Je to nepolapitelný a nepopsatelný jev a bohové jsou jeho rozpoznatelné podoby. Brahman má tři hlavní představitele Brahmu, Višnua a Šivu. Nicméně v hindském pantheonu je více než 330 milionů božstev a věřící si mezi nimi může vybrat.

Víra v reinkarnaci a kastovní systém

Společné pro všechny hinduisty je víra v reinkarnaci, karmu a dharmu a také kastovní systém . Hinduisté věří, že se stále vracíme na tento svět a kvalita našeho současného života je závislá na životech předchozích. Spravedlivě žitý život zvyšuje šanci člověka narodit se v příštím životě do vyšší kasty a lepších životních podmínek. Špatnými skutky dosáhnete opaku.

Cílem hinduistů je dosáhnout sebepoznání a vymanit se tak z koloběhu znovuzrození.

Podle tradice nemohou tohoto poznání dosáhnout ženy. Musí jen věřit, že se ve svém příštím životě zrodí jako muži.

V Indii potkáte mnoho sadhuů, mužů, kteří se zřekli hmotného majetku a rodiny a věnují se jen duchovnímu hledání, meditacím a poutím.

Číslo sedm

Číslo 7 má pro hinduisty zvláštní význam. Existuje 7 posvátných míst Váránásí, Hardvár, Ajódhja, Mathura, Dvárka, Kančípuram a Udždžájí. Také je sedm posvátných řek – Ganga, Sarasvatí, Jamuna, Indus, Jarmara, Gódávarí a Kávérí.

Islám

V Indii je islám největší menšinové náboženství a vyznává ho asi 12 % populace. Do Indie pronikl spolu s nájezdníky v 16. století. Islám založil v 7. stol. př. n. l. prorok Mohamed. Arabsky slovo islám znamená „vzdát se“, a tak se muslimové učí vzdávat se vůli Alláha. Alláhovu vůli objasňuje korán.

Islám je monoteistické náboženství a jeho jediným představitelem je Alláh. Nemluví však k lidem přímo, ale prostřednictvím svých proroků. Mohamed byl zatím prorok poslední.

Sikhismus

Toto náboženství je rozšířeno hlavně v Pandžábu, kde koncem 5. století vzniklo. Jeho cílem bylo sloučit to nejlepší z hinduismu a islámu. Sikhové věří v jednoho boha a podobně jako buddhisté a hinduisté věří v koloběh životů.

Sikhské chrámy mají obvykle stožár s vlající trojúhelníkovou vlajkou se znaky Sikhů. Jejich nejposvátnějším místem je Zlatý chrám v paňdžábském Amritsaru .

Buddhismus

V Indii žije jen asi 7 milionů buddhistů, tedy méně než křesťanů nebo sikhistů. Buddha byl skutečnou historickou postavou a žil přibližně v letech 563–483 př. n. l. Ve svých 29 letech opustil královský palác a začal hledat osvícení a osvobození od světa plného bídy a utrpení. Osvícení došel ve svých 35 letech.

Buddhovo učení

Buddha své stoupence učil, že bytí je založeno na čtyřech pravdách – 1. život spočívá v utrpení, 2. utrpení je způsobeno touhou po pozemských statcích a hmotném majetku, 3. člověk může dojít osvobození, oprostí-li se od touhy, 4. bude sledovat Vznešenou osminásobnou stezku. Tato stezka sestává ze správných činností: pochopení, záměru, mluvy, činností, živobytí, úsilí, uvědomění a koncentrace. Správným naplněním těchto zásad může člověk dosáhnout nirvány.

Džinismus

Džinismus vznikl v 6. století př. n. l. a založil ho Buddhův současník Mahávíra.

Džinisté věří, že lidská duše může dosáhnout osvícení pouze docílením naprosté čistoty. Čistoty může člověk docílit askezí, půsty a meditacemi v odlehlých místech.

Někteří džinističtí mnichové chodí nazí a namísto žebrácké misky používají jen své dlaně. Méně asketičtí mniši mají smeták, kterým si zametají cestu, aby nešlápli na žádného živého tvora, a kousek látky přes ústa, aby nevdechli hmyz.

Zarathustrismus

* Boj dobra a zla
* Rituály spojené se smrtí

Toto náboženství je původem z Persie a znali ho již staří Řekové. Jeho zakladatelem byl Zarathustra, kněz, o kterém toho víme jen velice málo. V Íránu se stalo na 1 200 let náboženstvím státním.

Boj dobra a zla

Zarathustrismus je náboženstvím, které je ve své podstatě duální. Dobro a zlo spolu neustále bojují a dobro trvale vítězí. Věřící mají uctívat jen dobro. Bude-li člověk mít dobrý život po životě, závisí jen na něm. Na jeho skutcích, činech a chování v současném pozemském životě.

Rituály spojené se smrtí

V životě vyznavačů tohoto náboženství hrají velkou roli tzv. Věže mlčení. Jedná se o stavbu složenou ze 3 soustředných kruhů – po jednom pro muže, ženy a děti. Mrtvé tělo se nahé uloží do kruhu a nechá napospas supům, kteří oberou maso z mrtvoly. Jakmile kosti vysuší slunce, jsou vhozeny do studny uprostřed kruhů.

Z rituálů spojených se smrtí jsou nejdůležitější rituály čtvrtého dne, protože právě v tento den se duše zemřelého dostává k jinému světu a předstupuje před božstva, aby byla souzena za své činy a skutky v našem světě.

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
Další informace
REKLAMA

Články odjinud