A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Indie - Průvodce

V indické společnosti se po staletí dodržuje řada, pro nás nepochopitelných zvyklostí a obřadů, z nichž některé jsou až drastické. Obecně je Indie země bohatých tradic. Mnoho oslav se koná kolem úplňku, který je považován za příznivé období. Svatební rituály, Pohřební rituály, Indické svátky na jaře, v létě, na podzim, v zimě

Manželství jako obchod

K tradičním zvyklostem patří sjednání manželství. Zvláště ve venkovských oblastech vybírají rodiče svému synovi partnerku. Pak následuje prozkoumání horoskopů obou potencionálních partnerů, a pokud se k sobě hodí, dojde k jejich setkání.

Nezanedbatelná – i když zákonem zakázaná – je otázka věna nevěsty. Čím větší věno nevěsta má, tím větší šance je, že se provdá. Mnohé rodiny se zadluží jen proto, aby dceru provdaly.

Sňatek není v Indii láskyplným spojením dvou lidí, ale spíše obchodem. Nevěsta pak odejde žít do mužovy rodiny, kde se od ní očekává nejen manuální práce, ale i výchova dětí a práce v domácnosti. Zvláště na vesnici to znamená vyčerpávající a nikdy nekončící dřinu spojenou s obstaráním domácnosti a hospodářství. Pokud manžel vlastní půdu, nezíská žena sňatkem žádné právo na majetek.

I když je v Indii povolen rozvod a další sňatek, společnost ani jedno nepřijímá s pochopením a rozvedení – zvláště pak ženy – jsou brány jako nejhorší odpad společnosti.

Upalování nevěsty

Od ženy se očekává, že splyne s rodinou svého manžela a bude žít podle představ svých nových příbuzných. Pokud se jí to nepodaří – například neporodí vnuka - může to pro ni mít strašlivé následky. Indická praxe „upalování nevěsty“ je velice drastická a zákonem přísně postihována, ale v některých oblastech Indie se stále praktikuje.

Pohřební rituály

Pohřební rituály Hindů jsou velice složité a pro mnohé z nich i nákladné. Hindové své mrtvé spalují na hranicích. Vzdávají svým předkům úctu obětováním vody a rýžových koláčků. Po kremaci seberou popel a 13. den, kdy jsou pozůstalí považováni za rituálně čisté, ho vsypou do některé posvátné řeky či moře.

Satí -- Upalování vdov

Smutným pozůstatkem těchto tradic je i rituální upalování vdov. Vdovy se buď dobrovolně, anebo pod vlivem omamujících prostředků nechají spálit na hranici spolu se svým zemřelým manželem.

Proto indická vláda přijala v roce 1987 ústřední zákon, kterým se satí (upalování) zakazuje a rodinní příslušníci ženy, která satí spáchala, jsou zbaveni nároku na dědictví jejího majetku. Přes všechna tato opatření satí Indii stále ovládá a ženy, které se upálí, jsou oslavovány a vzdává se jim pocta.

Zcela úmyslně zde neuvádíme přesná data svátků, protože jejich datum se řídí buď indickým lunárním kalendářem, nebo islámským kalendářem. Proto se vždy zeptejte v místních cestovních kancelářích na přesné datum oslav.

Indické svátky na jaře

Mahávir Džajanti

džinistický svátek, který připomíná narození Mahávíry

Vasant Pančami

oslava narození bohyně Sarasvatí

Mahášivarátrí

noc modliteb a meditací k Pánu Šivovi, připadá na březen

Hólí

Oslava Prahláda. Je to jeden z nejnevázanějších hindských svátků, ve kterém lidé oslavují konec zimy. Vzájemně na sebe lijí vodu a sypou barevný prášek. Na tento svátek si oblečte to nejhorší, co s sebou máte, a buďte připraveni na spoustu vody.

Večer před vlastní oslavou zapalují obyvatelé hranice, na kterých symbolicky pálí démona Holiku.

Tato slavnost se udržuje hlavně na severu země. Je to zcela logické, protože na jihu zima není.

Ráma navamí

Hinduistický svátek oslavující narození šrí Rámy. V týdnu, který tomuto svátku předchází, se čte a hraje Rámájana.

Velikonoce

křesťanský svátek připomínající ukřižování a znovuvzkříšení Krista

Vaisakha Muharram

Připadá na přelom dubna a května. Muslimský svátek, trvající 10 dnů, připomíná život a utrpení vnuka proroka Muhammada Imáma Hussaina.

Buddha Džajantí

Svátek připadá na květnový úplněk, ale může se slavit i v dubnu nebo na začátku června. Oslavuje Buddhovo narození, osvícení a dosažení nirvány. V Sikkimu ho provází průvody mnichů nosících posvátná písma.

Indické svátky v létě

Hanumán džajantí

svátek šrí Hanumána

Gurupurnimá

svátek gurua, narození Mahárišiho Védvjásy, připadá na červenec

Mahásamádhí šrí Dévpurídžího

připadá na srpen

Nauk Pančamí

Připadá na srpen. Hinduistický svátek je zasvěcen hadu Amantovi, na jehož stočeném těle odpočíval Višnu mezi vesmíry. O hadech se v Indii věří, že mají moc nad monzunovými dešti a že chrání domov před zlem. O tomto svátku jsou hadům přinášeny oběti.

Narozeniny svámího Mahéšvaránandy

Připadá na srpen.

Rakša Bandhan

svátek bratrů a sester v srpnu

Den Nezávislosti

Státní svátek, který se slaví 15. srpna a je dnem výročí indické nezávislosti na Británii. V tento den přednáší svůj projev ministerský předseda z hradeb Červené pevnosti v Dillí .

Džanmashtami

Narození šrí Krišny, připadá na srpen. Oslavy v místě narození Krišny trvají celý měsíc (Mathura). Je to veselá a nevázaná slavnost, při níž se Kršnovi uctívači celý den postí.

Indické svátky na podzim

Ganéš Čaurthi

svátek šrí Ganéši v září

Dussehra

Slaví se v září. Velice oblíbený festival slavící Dussehrovo vítězství nad démonem Mahišasurou s býčí hlavou. Na mnoha místech v Indii vrcholí tato oslava pálením podobizen krále démonů Ravany a jeho společníků. V Dillí se tento svátek nazývá Ram Líla a provázejí jej mohutné ohňostroje.

Gándhí Džajantí

Tento státní svátek se koná 2. října a je slavností připomínající narozeniny Mahátmy Gándhího. V Ráj Gháthu v Dillí, kde bylo spáleno jeho tělo, se konají velká shromáždění s modlitbami.

Návarátrí - Gudžarat

devítidenní půst k poctě svaté Matky říjen (viz Dussehra)

Dípaválí (Díválí)

svátek světla, narození Bhagavána šrí Dípa Nárajana Maháprabhudžího, v říjnu a listopadu

Lakšmí púdža

svátek bohyně Lakšmí, říjen/listopad

Diwaki

Tento svátek je nejhlučnější slavností hinduistického kalendáře. Koná se 15. dne Kartiky. Jsou zapalovány ozdobné noční lampičky, které mají ukázat cestu domů z vyhnanství Rámovi. Slavnosti trvají 5 dnů.

Mahásamádhí šrí Holy Gurudžího

listopad

Indické svátky v zimě

Mahásamádhí šrí Maháprabhudžího

prosinec

Vánoce a Nový rok

Slaví se ve státě Goa úplně stejně jako u nás.

Šivaratri

Den hinduistického půstu je zasvěcen Šivovi tančícímu.

Losar

Oslava tibetského Nového roku. Doporučujeme návštěvu McLeod Ganj v Himaláčajpradéši. Dalajláma tu v tomto období poskytuje celotýdenní výuku.

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
Další informace
REKLAMA