A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Indie - Průvodce

K cestám do Indie potřebujete platný pas a vízum, které obdržíte na velvyslanectví Indie v Praze. Získat vstupní vízum na hranicích nebo ve třetí zemi nelze. Kde získat informace, Kde získat vízum, Informace pro žadatele

Pokud cestujete z Indie do dalšího státu (např. Nepálu), z něhož se budete vracet zpět, musíte mít indické vízum k několikanásobnému vstupu.

Vyřízení víza může trvat i několik týdnů, ale obvyklá doba je týden.

Kde najít potřebné informace

Aktuální informace najdete na stránkách ZÚ Dillí (www.mzv.cz/newdelhi) či na stránkách Indické ambasády v Praze (www.india.cz). Na stránce Konzulární informace lze stáhnout žádost o vízum.

Kde získat vízum

Kontakty

Adresa: Indická ambasáda, Valdštejnská 6, Malá Strana 118 00 Praha 1
Telefon: +420 257 533 490/91/92/93/94
Fax - kancelář: +420 257 533 378
Fax - komerční úsek +420 257 533 285
E-mail: „india@india.cz“:india@india.cz
E-mail pro komerční informace: „commerce@india.cz“:commerce@india.cz
E-mail - víza a pasy: „consular@india.cz“:consular@india.cz

Úřední hodiny

Ambasáda: Po-Pá: 09:00-13:00, 13:30-17:30
Žádosti o víza a pasy: Po-Pá 09:30-12:00
Vyzvednutí víz a pasů: Po-Pá 16:00-17:00

Všeobecné informace pro žadatele o vízum

(zdroj Embassy of India)

* Žádosti se přijímají na velvyslanectví od 09.30 do 1200 hod. a doba pro vyzvedávání víz/pasu je od 16.00 do 17.00 hod. od pondělí do pátku kromě svátku.

* Velvyslanectví se snaží vydávat turistická a obchodní víza třetí pracovní den po podání žádosti, jsou-li všechny doklady v pořádku. Pokud však vyřizování vyžaduje individuální přístup, muže docházet k prodlení.

* U žadatelů bez trvalého pobytu v České republice je k vyřízení třeba dalších pěti až sedmi dnů. Rovněž se u nich účtují i vyšší poplatky.

* Cizinci s jiným než českým pasem předkládají doklad o dlouhodobém pobytu (minimálně dvou let/povolení k pobytu) v České republice.

* Pravé pasy platné nejméně ještě šest měsíců po uplynutí platnosti požadovaného víza, se podávají zároveň s předepsaným formulářem. Žádosti o vízum náležitě vyplněným (dvojmo) a podepsaným se DVĚMA nedávno pořízenými pasovými fotografiemi. (Fotokopie jsou nepřípustné).

* Veškeré poplatky je třeba uhradit při podání žádosti. Šeky ani kreditní karty se nepřijímají. Vybrané poplatky jsou nevratné, a to i v případě, že žadatel svou žádost zruší či vízum není vystaveno.

* Žádosti zaslané poštou se nepřijímají. Žádost lze podat na velvyslanectví osobně nebo prostřednictvím zástupce.

* Převzetí žádosti ještě nezaručuje, že bude vízum vydáno. Vystavení víza, jeho typu a platnosti závisí na povaze toho kterého případu.

* Dotazy o vízech lze směrovat na konzulárního úředníka na tel. čísle 257 533 490 nebo „consular@india.cz“:consular@india.cz Za mimořádných okolností se prosím obraťte na vedoucího úřadu na témže tel. čísle nebo pište na „hoc@india.cz“:hoc@india.cz

* Důležité! Víza jsou v platnosti od data vystavení nikoliv od data vstupu do Indie. Žadatelé by na to měli brát zřetel při vyplňování požadované platnosti víza.

* Uveďte správnou kategorii víza, o niž žádáte v závislosti na účelu vaší cesty. Aktivity v Indii neslučitelné s kategorií víza mohou vést k jeho okamžitému zrušení.

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
REKLAMA

Články odjinud